لیست اخبار صفحه :1
نشست مجازی ادبیات پایداری برگزار شد
همزمان با گرامیداشت سوم و چهارم خرداد

نشست مجازی ادبیات پایداری برگزار شد

همزمان با سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت دزفول وبینار ادبیات پایداری با حضور نویسنده دو اثر "دختر شینا" و "ساجی" و مدیر کل کانون پرورش فکری استان تهران برگزار شد.

چهارمین نشست انجمن پژوهش

چهارمین نشست انجمن پژوهش

نشست مجازی انجمن پژوهش کانون استان تهران هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۰ با مشارکت بیش از ۸۰ نفر از اعضا و مربیان مراکز کانون استان تهران برگزار شد.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت