چهارمین نشست انجمن پژوهش

چهارمین نشست انجمن پژوهش

نشست مجازی انجمن پژوهش کانون استان تهران هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۰ با مشارکت بیش از ۸۰ نفر از اعضا و مربیان مراکز کانون استان تهران برگزار شد.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت