تصمیم گیری الکترونیکی،رای گیری برخط یا رایزنی دیجیتال
افزایش روزافزون نرخ بکارگیری از ابزار و امکانات فناوری اطلاعات در ارائه خدمات به شهروندان، چالش‌هایی جدید در اجرای استراتژی‌ های راهبردی سازمانها پدید آورده است. برای فعالیت در این فضای نوین، اجرای مدل هایی جدید از کسب و کار الکترونیک برای کسب موفقیت در ارائه خدمات به شهروندان، امری الزامی تلقی می گردد. لذا تصمیم گیری الکترونیکی (e-decision) یا رأی‌گیری برخط (Online Voting) بعنوان مهمترین ابزار ارتباطی بین سازمانها و شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد. فرم تصمیم گیری الکترونیکی با هدف مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در امر بهبود ارائه خدمات الکترونیک کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ایجاد شده است.
ReCaptcha

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت