لیست اخبار صفحه :1
درخت صلح در مرکز اسلامشهر2  رویید
در هفته ملی کودک؛

درخت صلح در مرکز اسلامشهر2 رویید

دانش‌آموزان با حضور در مرکز فرهنگی هنری اسلامشهر2 با مفاهیم صلح و دوستی و فعالیت‌های کانون آشنا شدند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت